Bli medlem

I Svenska CP-föreningen har vi tre typer av medlemskap där endast ordinarie medlem innehar rösträtt vid årsmötet som hålls på internet i april varje år. Medlemskapet löper årsvis.

  • Ordinarie medlem – innehar rösträtt (150 kr/år)
  • Familjemedlem – kopplat till en ordinarie medlem, innehar ej rösträtt (50 kr/år)
  • Stödmedlem – innehar ej rösträtt (100 kr/år)

För att bli medlem i Svenska CP-föreningen skicka ett mejl till medlem(snabela)cpforeningen.se med följande uppgifter:

  • Namn
  • Adress
  • Telefon/mobil
  • Mejl
  • Typ av medlemskap (ordinarie/familjemedlem/stödmedlem)

Gäller det familjemedlemmar så ange allas namn samt vem av er som ska stå som ordinarie medlem.

Vi ordnar medlemskapen en gång i veckan så det kan ta en stund innan något svar kommer. I mejlet ni får står ett nummer som ni anger vid inbetalning av avgiften. Så betala inget förrän ni fått ett svar från oss.

Varmt välkommen som medlem i Svenska CP-föreningen, föreningen som förenar över gränserna!