923 dagar – Torsdagsaktionen XL

Första torsdagsaktionen genomfördes 1 december 2011. Då sade flygbladet 377 dagar. Dagarna är det antal dagar som passerat sedan remisstiden gick ut den 19 november 2010. Det gäller utredningen: Bortom fagert tal – om bristande tillgänglighet som diskriminering...

Föräldrar kan tänka själva!

Under våren har barnläkaren Mats Reimer skrivit ett antal inlägg på Dagens medicin gällande Elektrodressen från företaget Inerventions. I sitt senaste inlägg skriver han bland annat om vikten att skydda föräldrar till barn med funktionsnedsättningar: ”Sårbara grupper,...

Första internationella CP-dagen

Den 4 september firade vi den första Internationella CP-dagen, även kallad World CP Day. Internationella CP-dagen är ett samarbete mellan föreningar i ett stort antal länder och i Sverige är det vi i Svenska CP-föreningen som driver den. Detta firade vi med att öppna...