Under våren har barnläkaren Mats Reimer skrivit ett antal inlägg på Dagens medicin gällande Elektrodressen från företaget Inerventions. I sitt senaste inlägg skriver han bland annat om vikten att skydda föräldrar till barn med funktionsnedsättningar:

”Sårbara grupper, som föräldrar till handikappade barn, bör skyddas från denna typ av reklam som utan saklig grund lovar att svåra handikapp kan lindras.”

Föräldrar, anhöriga och användare av Elektrodressen har försökt ge respons på inlägget via kommentarsfunktionen på Dagens medicins hemsida men de har tyvärr blivit borttagna. Frustrationen är därför stor bland en del av våra medlemmar just nu. Många som använder den här metoden har redan upplevt ett stort motstånd inom vården och därför blir det detta en ytterligare börda att bära. Så om Mats verkligen har för avsikt att skydda föräldrarna tycker vi att han ska öppna upp för en diskussion där alla får göra sin röst hörd.

Många anser att de inte får den hjälp de har rätt till via våra habiliteringar vare sig det gäller vården som vuxen eller barn, det satsas väldigt lite på diagnosen cerebral pares. Ofta upplever vi en avvaktande attityd som går ut på att ”vänta och se” för att sedan mildra effekterna av skadan med hjälpmedel så långt det går. Den här attityden gör att många blir tvungna att söka andra vägar.

Självklart är det en utsatt position att vara förälder till ett barn med funktionsnedsättning men det är en ännu mer utsatt position att vara förälder till ett barn som man anser inte får den hjälp det behöver och förtjänar. Självklart söker man då andra vägar om inget erbjuds inom den svenska vården.

Svenska CP-föreningen önskar att en mer proaktiv inställning intas till cerebral pares, hjärnan är plastisk och kan påverkas livet ut men framförallt som litet barn. De som upplevt en god effekt av Elektrodressen hoppas därför att den kommer alla till del via landstingen i framtiden.