Styrelse för Svenska CP-föreningen

Årsmötet hölls i juni 2015 och hölls i programmet Vote-It medan kommande styrelsemöten hålls i evenemang på Facebook. Dagliga diskussioner inom styrelsen förs i en arbetsgrupp på Facebook.

Ordförande
Therese Loklint

Vice ordförande 
Emelie Utas

Sekreterare
Jennifer Gillvén

IT-ansvarig

Mathias Gillvén

Kassör
Crystal Anderson Nystedt

Revisor

Åsa Eriksson

Rådgivare

Magnus Nystedt (webb och layout)