Assistansen angår oss alla

Hur kan man få den oinvigde att förstå hur viktigt assistansen egentligen är? Du som läser detta kanske aldrig har varit i behov av hjälp med de mest basala sakerna i livet. Då är det förståeligt att ämnet känns avlägset och kanske inte så viktigt att engagera sig i. Men inget kan vara mer fel. Lek med tanken en stund, att just du behöver hjälp. Du kanske ramlar på en toalett och når inte larmet. Dricksglaset som står på bordet framför dig kan du inte lyfta själv. Ett hårstrå i ögat irriterar dig men du kan inte få handen att lyda din impuls att ta bort det.

Vem hjälper dig?
Att värna assistansen är inte bara att värna de människor som helt eller delvis är beroende av den i dagsläget. Det är även att värna medmänsklighet och demokrati. Det är att värna din egen framtid. Alla människor kan hamna i sitsen att vara beroende av andra och därför måste alla måste hjälpas åt för att skydda de svagaste i samhället.
Människors liv raseras
De som lever med assistans är just nu väldigt rädda för hur framtiden ska komma att se ut och med de besparingskrav som regeringen har utlyst är det inte konstigt. Människor som är helt beroende av andra för att få livet att gå ihop får plötsligt drastiskt minskad hjälp eller ingen alls. Familjers liv rasar när en redan skör tillvaro blir slagen i spillror när Försäkringskassan ändrar sina bedömningar.
Den som klarar sig utan assistans söker inte hjälp. Det är en missuppfattning att kreti och pleti utnyttjar vårt välfärdssystem och det mediadrev som varit kring “fusket inom assistansen” har vilselett allmänheten. Visst är assistans en kostnad vilket politiker och media gärna påtalar men det är även en investering och det talas det allt för sällan om.
Assistans handlar om att kunna vara delaktig i samhället; att kunna sköta ett jobb, träna eller ha en familj och ha ett aktivt socialt liv. Människor som mår bra är en investering för samhället och vi önskar att den angreppsvinkeln ska vara central för våra politiker när assistansen nu utreds. 
Vi behöver ditt stöd
Oavsett om du som läser detta är i behov av hjälp i dagsläget eller inte är det lika viktigt att du engagerar dig i den här frågan. För det handlar inte om vi eller dem, det handlar om oss och allas vår framtid.
Värna assistansen! 
Therese Siverbo – ordförande
Emelie Felderman – vice ordförande

Vill du hjälpa till?

Stöd kampanjen genom att lägga till en badge (liten bild) till din profilbild på Twitter och/eller Facebook. Klicka på knappen!

Knapp med logga och texten Jag värnar assistansen

Tack för ditt stöd!