CP hos små barn

Eftersom cerebral pares är en skada i hjärnan och ofta finns från födelsen så påverkar den barnet under hela livet på olika sätt. Svårigheter att

Läs mer »

Associerade problem

Förutom svårigheter att samordna och styra muskler, svaghet och stelhet så förekommer i vissa fall även svårigheter med minne och koncentration. Talet och språket kan

Läs mer »

Om cerebral pares

CP är en förkortning för cerebral pares som beskriver olika former av rörelsehinder som kan förekomma hos människor. Oavsett om orsaken till skadorna uppkommit under

Läs mer »

Galleri