Förutom svårigheter att samordna och styra muskler, svaghet och stelhet så förekommer i vissa fall även svårigheter med minne och koncentration. Talet och språket kan påverkas likaså synen. En del människor med cerebral pares har även epilepsi. Ungefär en tredjedel av alla personer med cerebral pares har epilepsi.

Eftersom människor har muskler överallt i kroppen och även i munnen så kan den nedsatta muskelfunktionen i mun och svalg påverkas talet. Hur stora svårigheterna med talet är beror på hur nedsatt muskelfunktionen är. Även annat som har med munnen att göra som exempelvis matintag kan också vara svårt. Eftersom spasticiteten kan påverka svalget kan det göra det svårt för personen att svälja vilket över tid kan resultera i viktnedgång. Matning med sond kan därför vara aktuellt i svåra fall.

Det kan hända att svårigheter att kontrollera muskulatur och svalg ger andingssvårigheter på grund av rosslig och ojämn andning samt slem. Det kan underlätta om personen får hjälp med att anpassa måltider till det som blir lättare att äta för att undvika inandning av mat, och för att underlätta att svälja maten. Det kan också vara en fördel att träna på att hosta upp slem så att andningen blir bättre. Ibland behövs ändå att man med hjälpmedel suger ut det slem som fastnat om det inte går att hosta upp.

Vid magproblem med eller utan förstoppning är det viktigt att kost och måltider anpassas så att magen och tarmarna ska få må så bra som möjligt. GERD som är en förkortning på gastroesofagal reflux återfinns hos flertalet av personer med cerebral pares och kan orsaka sura uppstötningar. Det kan i sin tur orsaka bland annat frätskador på tänderna, allmänt dåligt mående med kräkningar och aptitlöshet. Det är därför viktigt att vara uppmärksam på symtom som kan tyda på GERD för att man ska kunna ge god behandling. Ofta kan det också vara bra att äta mindre måltider och att inte lägga sig ner direkt efter matintag. Det kan hjälpa att sova halvsittandes för att undvika besvär med uppstötningar.

Personer med cerebral pares brukar kunna kommunicera väl kring sitt mående och kan i de flesta fall tala om för vårdgivare vilka besvär de har. Det underlättar behandligen och i kombination med bra viktig information och modern medicin samt hjälpmedel har personer med CP skador goda möjligheter att leva ett långt och friskt liv.