Eftersom cerebral pares är en skada i hjärnan och ofta finns från födelsen så påverkar den barnet under hela livet på olika sätt. Svårigheter att kontrollera musklerna visar sig under de första levnadsåren. Alla barn är olika och vilka svårigheter ett barn har beror mycket på var hjärnan har blivit skadad. Ofta förändras även symtomen under tiden barnet växer, och ett barn som får rätt träning och habilitering kan förbättra det barnet har svårigheter med.

Det föds omkring 200 barn i Sverige varje år med cerebral pares, och det är inte ovanligt att barn med cerebral pares har försenad utveckling när det gäller motorik. När barnet har en mycket allvarlig form av cerebral pares så upptäcks det vanligtvis tidigt då barnet inte följer med i utvecklingen som det ska när det gäller rörelse. För barn med mildare symtom är det inte alltid lika tydligt att något inte är som det ska, och en diagnos kan därför dröja i flera år. En rehabiliteringsplan brukar skrivas och uppdateras med några års mellanrum efter behov. Det görs på barnneurologiska enheten tillsammans med barnets föräldrar efter att en grundlig undersökning gjorts.